maciek87maciek87

maciek87

32 – Kraków (Radom), Małopolskie, Polska

[usuniete]

Wzajemne Dopasowanie

?%

Join and create your free profile today to see how well you match with him, and hundreds more.

Dołącz teraz

Logowanie: Więcej niż 6 miesięcy temu

Zmieniony: Więcej niż 6 miesięcy temu

Mobile number not yet verified.

O Nim

Kraj Pochodzenia:
Polska
Aktualna Lokalizacja:
Kraków (Radom), Małopolskie, Polska
Płeć:
Mężczyzna
Wiek:
32
Znak Zodiaku:
Bliźnięta
Wzrost:
185cm (6' 0.8")
Sylwetka:
Zapytaj mnie później
Wygląd:
Zapytaj mnie później
Kolor Włosów:
Zapytaj mnie później
Kolor Oczu:
Brązowy
Pochodzenie Etniczne:
Białe
Język Ojczysty:
Polski
Inne Języki:
Angielski
Wyznanie:
Chrześcijaństwo/Katolicyzm
Stan Cywilny:
Bez Ślubu
Typy Znajomości:
Tylko znajomość online; Partnerzy do aktywnego spędzania czasu; Przyjaciele; Otwarty na propozycje; Przelotna znajomość; Dłuższa znajomość; Małżeństwo
Dzieci:
Nie
Dzieci w Przyszłości:
Tak
Nawyki Żywieniowe:
Zapytaj mnie później
Nawyki Palenia:
Nie palący
Spożywanie Alkoholu:
Pijący okazjonalnie
Wykształcenie:
Student
Zawód:
Technika/Nauka/Inżynieria
Dochody:
Zapytaj mnie później

Jego Idealny Partner

Kraj Pochodzenia:
Polska
Aktualna Lokalizacja:
Gdziekolwiek w Polska
Płeć:
Kobieta
Przedział Wiekowy:
20 - 24
Znak Zodiaku:
Obojętnie
Wzrost:
150cm (4' 11.1") - 200cm (6' 6.7")
Sylwetka:
Obojętnie
Wygląd:
Obojętnie
Kolor Włosów:
Obojętnie
Kolor Oczu:
Obojętnie
Posiada Zdjęcie:
Nie ma znaczenia
Pochodzenie Etniczne:
Obojętnie
Język Ojczysty:
Polski
Inne Języki:
Obojętnie
Wyznanie:
Chrześcijaństwo/Katolicyzm
Stan Cywilny:
Bez Ślubu
Dzieci:
Nie
Dzieci w Przyszłości:
Tak
Nawyki Żywieniowe:
Obojętnie
Nawyki Palenia:
Obojętnie
Spożywanie Alkoholu:
Obojętnie
Wykształcenie:
Student
Zawód:
Obojętnie
Dochody:
Obojętnie
  • Not important at all
  • Slightly important
  • Moderately important
  • Decidedly important
  • Non-negotiable

In His Own Words

O Nim

[usuniete]

Jego Idealny Partner

Idealna partnerka

Dawno, dawno temu do pewnego mistrza zen przyszed³ cz³owiek i powiedzia³, ¿e nie mo¿e znale¼æ dla siebie partnerki, która by mu odpowiada³a i któr± kocha³by do koñca ¿ycia.

- A jaka mia³aby byæ ta kobieta? - zapyta³ mêdrzec.

Cz³owiek zastanowi³ siê chwilê, a potem rzek³:

- Têskniê do kobiety kochaj±cej, m±drej, odpowiedzialnej, szlachetnej, radosnej, czu³ej, wra¿liwej, delikatnej, piêknej, zmys³owej, zaradnej, silnej, samodzielnej... która kocha³aby mnie do koñca ¿ycia.

Doda³ jeszcze kilka równie rzadkich cnót, po czym zapyta³ mnicha, co ma pocz±æ.

Mêdrzec zajrza³ mu g³êboko w oczy i powiedzia³:

- Znam absolutnie pewny, lecz bardzo trudny sposób, dziêki któremu spotkasz w³anie tak± kobietê.

- Jaki to sposób?! - zapyta³ ucieszony cz³owiek. - Jeli mi go zdradzisz, oddam ci wszystko, co posiadam!

- Niczego od ciebie nie potrzebujê - odpowiedzia³ mistrz. - Musisz mi tylko przysi±c, ¿e z niego skorzystasz.

Cz³owiek przysi±g³ na wszystkie wiêtoci, ¿e zastosuje siê do rady mêdrca, a kiedy trochê siê uspokoi³, mistrz z naciskiem wyszepta³ mu do ucha:

- Jeli pragniesz spotkaæ kobietê kochaj±c±, m±dr±, odpowiedzialn±, szlachetn±, radosn±, czu³±, wra¿liw±, delikatn±, piêkn±, zaradn±, siln± i samodzieln± - to najpierw sam musisz siê takim staæ. Tylko w ten sposób j± znajdziesz. A nawet jeli jej nie spotkasz, nie bêdzie to ju¿ wtedy mia³o dla Ciebie wiêkszego znaczenia.

What His Friends Say

maciek87 hasn't asked any friends to write a recommendation yet.

Więcej o Nim

Więcej Informacji o Wyglądzie
Fryzura:
Krótka
Wzrok:
Używam okularów do czytania
Zarost:
Ogolony
Sztuka na Ciele:
Nie mam
Cechy Osobowości
Cechy:
Cichy; Na luzie; Nieśmiały; Ostrożny; Realista; Stabilny
Rozrywka i Wypoczynek
Muzyka:
Dance/Disco; Pop/Top 40; Rock
Filmy:
Dramaty; Komedie; Kryminały; Kultowe Klasyki; Sensacyjne; Westerny; Wojenne
Food
Kuchnia:
Zapytaj mnie później
Lubię i Nie Lubię
Zwierzęta:
Lubię oglądać je w ZOO